Завршна сметка на Собранието 2022

Биланс на состојба, биланс на приходи и расходи, државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите, структура на приходи по дејности

Податоци и ресурси

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажурирано јули 21, 2023, 15:56 (CEST)
Креирано јули 21, 2023, 15:51 (CEST)
comments powered by Disqus