Завршна сметка на Собранието 2022

Биланс на состојба, биланс на приходи и расходи, државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите, структура на приходи по дејности

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi korrik 21, 2023, 15:56 (+0200)
Krijuar korrik 21, 2023, 15:51 (+0200)
comments powered by Disqus