1 податочен сет е пронајден

Тагови: завршна сметка

Филтрирај ги резултатите
  • Завршна сметка на Собранието 2022

    Биланс на состојба, биланс на приходи и расходи, државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите, структура на приходи по дејности
До овој регистар можете исто така да пристапите со помош на API(види API документи)