Завршна сметка на буџет на РСМ

Овој тип на податоци е од секундарен извор и истите се користат за испорака на анализи од страна на Парламентарната буџетска канцеларија

Податоци и ресурси

Дополнителни информации

Поле Вредност
Извор sobranie.mk
Автор Петар Минов
Последно ажурирано август 31, 2022, 13:02 (CEST)
Креирано август 31, 2022, 12:50 (CEST)
comments powered by Disqus