Завршна сметка на буџет на РСМ

Овој тип на податоци е од секундарен извор и истите се користат за испорака на анализи од страна на Парламентарната буџетска канцеларија

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Burimi sobranie.mk
Autor Петар Минов
Ndryshuar së fundmi gusht 31, 2022, 13:02 (+0200)
Krijuar gusht 31, 2022, 12:50 (+0200)
comments powered by Disqus