Завршна сметка на буџет на РСМ

Овој тип на податоци е од секундарен извор и истите се користат за испорака на анализи од страна на Парламентарната буџетска канцеларија

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source sobranie.mk
Author Петар Минов
Last Updated August 31, 2022, 13:02 (+0200)
Created August 31, 2022, 12:50 (+0200)
comments powered by Disqus