Асистенти на пратениците 2020-2024

Контакт листа на асистентите во канцелариите за комуникација на пратениците со граѓаните 2020-2024

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 25, 2022, 11:31 (+0200)
Created May 25, 2022, 11:30 (+0200)
comments powered by Disqus