Вести

Делегација од Собранието составена од пратениците г-а Даниела Колева, г. Никола Мицевски и г-а Арта…

Read more

Во рамките на глобалната недела на Партнерството за отворена власт за 2023 година, Собранието на 10…

Read more

Собранието започна процес на подготовка на нови заложби и активности за да придонесе кон целите за о…

Read more

На 12.10.2022, во Едукативниот центар на Парламентарниот институт на Собранието,се одржа состанок на…

Read more

На 23 и 24 јуни 2022 година во хотелот Панорамика се одржа работилница за отворени податоци наменета…

Read more

Конференцијата се одржа во Скопје од 18 до 22 мај 2022 година, на која како претставник од Собраниет…

Read more

Парламентарниот институт во соработка со Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), организираше и…

Read more