1 податочен сет е пронајден

Тагови: корисници буџет

Филтрирај ги резултатите
  • Завршна сметка на буџет на РСМ

    Овој тип на податоци е од секундарен извор и истите се користат за испорака на анализи од страна на Парламентарната буџетска канцеларија
До овој регистар можете исто така да пристапите со помош на API(види API документи)